ЛИШЕ СОВІСТЬ ВРЯТУЄ УКРАЇНУ!

Політична партія «Совість України»

 

декларує та впроваджує в життя:

 

– модель розвитку – «ВЛАДА – СОВІСТЬ – ОСВІТА – ТЕХНОЛОГІЇ»;

– національна ідея – УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ – основа кардинального підвищення рівня й якості життя  людей.

 

У сфері державного та політичного будівництва:

– демократична децентралізована система управління;

– самостійність територіальних громад та органів місцевого самоврядування;

– розвиток громадянського суспільства та правової держави;

– підтримка муніципального руху;

– безумовне дотримання принципів сталого розвитку і рівних можливостей.

 

У сфері освіти та науки:

– достойна конкурентна мотиваційна система оплати праці в усій сфері;

– створення реально діючої державної системи сприяння та підтримки освіти та науки; використання конкурсних засад при розподілі цієї підтримки;

– системний підхід до формування національної свідомості через дошкільне, шкільне та позашкільне виховання;

– впровадження інноваційно-інвестиційної політики держави у сфері науки.

 

У сфері культури та духовності:

– пріоритетом є розвиток освіти, науки та культури;

– розробка та реалізація ідеології консолідації на засадах загальнолюдських цінностей і духовних традицій нації;

– утвердження в суспільному житті принципу полікультурності, забезпечення національно-культурної самоідентифікації усіх націй і народів України;

– рівноправність усіх конфесій.

 

У сфері охорони здоров’я:

– максимальне сприяння вихованню нового покоління в дусі поваги до свого життя і здоров’я;

– кардинальне реформування системи охорони здоров’я з використанням у медицині високотехнологічного обладнання, впровадженням системи страхової медицини, медичним захистом вразливих верств населення, особливо дітей. Безпосередня участь держави в кадровій політиці цієї важливої сфери.

 

У соціальній сфері:

– захист працівників освіти, науки, культури, охорони здоров’я, засобів масової інформації, представників творчої інтелігенції;

– створення ефективної системи соціального захисту та підтримки вразливих верств населення;

– практична реалізація принципу гендерної рівності і симетрії;

– створення належних умов для гідного життєвого старту молоді.

 

В економічній сфері:

– розвиток соціально-орієнтованої, конкурентоздатної, високо-технологічної, енергоефективної ринкової економіки України;

– невід’ємність права громадян на приватну власність та підприємницьку ініціативу; підтримка початкового, малого та середнього бізнесу.

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАШОЇ РОБОТИ:

–        відповідності очікуванням громадян;

–        прозорості;

–        відповідальності;

–        компетентності і професіоналізму.

 

ГОЛОВА Політичної партії «Совість України» – Удовиченко Володимир Петрович – міський голова м. Славутича, президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Клуб мерів», член правління Асоціації міст України, голова Координаційної ради Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, доктор економічних наук, професор, представник України в Конгресі місцевих та регіональних влад Європи.

 

Партія продовжує свою розбудову в ім’я Великої України. ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

 


м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010