Загальні положення

1.1. Партія "Совість України” (в подальшому – Партія) є політичною партією, що об’єднує на добровільній основі громадян України, які підтримують Програму Партії і сприяють її здійсненню.

1.2. Партія поширює свою діяльність на всю територію України та здійснює її відповідно до Конституції України, Законів України "Про політичні партії в Україні”, інших актів чинного законодавства України, Програми Партії, цього Статуту, актів керівних органів Партії.

1.3. Партія створюється та діє на основі добровільності, спільності інтересів, рівноправності і взаємоповаги її членів, самоврядування, колективності керівництва, верховенства права, гласності, дотримання внутрішньопартійної демократії та взаємних зобов’язань.

1.4. Партія утворюється і діє з всеукраїнським статусом.

1.5. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

1.6. Партія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Політичною Радою Партії, власну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак і девіз.

1.7. Місцезнаходження центральних керівних органів партії – місто Київ.

1.8. Юридична адреса Партії: м. Київ-03179, вул. Львівська, 49.

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010