Україна і міжнародне співтовариство


Партія вважає, що Україна є унікальною та невід’ємною за своїм потенціалом частиною світового політичного, соціально-економічного та гуманітарного простору.

Головними чинниками інтенсифікації процесу входження України, як повноправного члена, до глобального економіко-політичного простору повинні слугувати міжнародні контакти на всіх рівнях. Вони мають бути постійним продуктивним джерелом взаємозбагачення України і світу, служити взаємовигідному економічному, науково-технологічному і культурному обміну.

Повноцінне включення України в систему глобальних зв’язків вимагає чіткого дотримання базових принципів зовнішньої політики, серед яких основними є:

-       реалістичність, твердість і послідовність у відстоюванні національних інтересів;

-       взаємна відкритість і передбачуваність позицій;

-       неухильне дотримання норм міжнародного права.

Ми вважаємо, що основою української зовнішньої політики має стати зміцнення та розгортання європейського потенціалу країни, інтенсифікація процесів євроінтеграції.

Партія "Совість України”, яка вважає себе безпосереднім спадкоємцем поряд з іншими політичними силами загальнолюдських ідеалів виступає за пріоритетність прав і свобод громадян, соціальне партнерство і соціальну солідарність, відповідальність людини за свій життєвий вибір, подолання відчуження праці від власності, справедливу винагороду за суспільно визнані результати праці, соціальну правову демократичну державу, захист вітчизняного товаровиробника, скорочення безробіття, соціальний захист кожної людини, вільний обмін інформацією.

Програмі партії відображає нашу  точку зору на ключові проблеми, від розв'язання яких залежить успіх реформування українського суспільства.

Ми прямуємо в майбутнє, з яким пов'язуємо свої найсвітліші надії!

Ми пропонуємо цілі і принципи своєї діяльності з переконанням, що серед співвітчизників є немало тих, хто разом з нами готовий наближати добробут і процвітання народу України!

 

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010