Мета і завдання партії

2.1. Метою діяльності Партії є досягнення стабільно-прогресивного та гуманітарного розвитку українського суспільства на основі утвердження невід’ємних прав і свобод людини і громадянина через участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі.

2.2. Головними завданнями Партії є:

а) участь у виробленні державної політики, у тому числі і у галузі освіти, соціального захисту працівників освіти, культури, охорони здоров’я тощо, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі;

б) використання Конституції України як чинника залучення в правову систему України європейських правових цінностей і стандартів, що стосуються захисту прав і свобод людини та мають високий гуманітарний потенціал, забезпечення соціального захисту працівників освіти, науки, культури;

в) участь у створенні законодавчо-врегульованого механізму інституту соціальної демократії в усіх сферах життя, зокрема в освіті;

г) участь у створенні умов для розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави через:

-         сприяння та забезпечення умов для проведення адміністративної реформи;

-         політичне сприяння реалізації інтересів усіх суб’єктів господарської діяльності шляхом участі у створенні сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності та проведенні послідовних ринкових перетворень;

-         сприяння створенню умов для поступового і стабільного підвищення якості й рівня життя українських громадян, зростання їх добробуту, екологічної безпеки, покращення їхнього здоров’я, проведення дійової соціальної політики, можливість здобуття будь-яким громадянином України якісної сучасної освіти;

-         захист інтересів науково-педагогічних та інших працівників сфери освіти, всебічна підтримка українських діячів культури та творчих колективів, підвищення рівня добробуту працівників освіти і науки;

-         сприяння забезпеченню дотримання рівності прав учасників освітньої діяльності та державної підтримки закладів освіти всіх форм власності;

-         сприяння забезпеченню європейського рівня освіти в освітніх закладах України та вільного і рівного доступу до неї усіх громадян України;

-         участь у здійсненні активної політики, направленої на професійний і духовний розвиток молоді України та завоювання нею гідного місця в суспільному і державному житті;

-         сприяння розвитку вітчизняної науки, культури, охорони здоров'я, спорту та фізичної культури;   

-         сприяння збереженню та розвитку ідей українського патріотизму, співпраці з релігійними й національно-культурними організаціями, зміцненню традиційних цінностей духовності і сім'ї, захисту материнства та піднесенню ролі жінок у житті суспільства.

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010