Молодіжна політика та охорона інтересів сім’ї


Партія відстоює ідею всебічного зміцнення сім’ї засобами матеріального, виховного і правового характеру. Ми виступаємо за підтримку суспільством і державою молодих сімей, збільшення державної допомоги на виховання дитини, скороченого робочого дня жінкам без збитку для їхнього соціального статусу і кар’єри, додаткових пільг матерям-одиначкам, здій-снення спеціальних державних освітніх, медичних, культурологічних програм, запровадження норми персональної юридичної відповідальності державних службовців, що порушують права сімей або наносять їм своїми діями матеріальні чи моральні збитки.

Виховання дитини є важливою громадською діяльністю, яка повинна відповідно оцінюватися суспільством і оплачуватися державою. Сімейне виховання має реалізуватися через сприйняття материнства і батьківства як соціальної функції і спільної відповідальності батьків за виховання і розвиток своїх дітей за умови безсумнівного пріоритету інтересів дітей.

Ми вважаємо що будь-які форми дискримінації жінок порушують принцип рівноправ’я і поваги до людської гідності, заважають їм брати участь нарівні з чоловіками в політичному, соціальному, економічному і культурному житті країни, перешкоджають зростанню добробуту суспільства і сім’ї, найбільш повному розкриттю потенційних можливостей жінки як особистості. Ми підтримуємо будь-які форми жіночого руху на захист своїх прав і виступаємо за розширення їх представництва в усіх органах влади.

Особливу увагу треба приділити молоді як майбутньому нації, опрацювавши культурні, освітні, спортивні та інші молодіжні програми, а також забезпечивши можливості для альтернативної служби військовозобов’язаних громадян. Молодь – опора майбутнього суспільства і водночас гарантія його майбутнього. Вимагає зваженої переоцінки досвід минулого виховання молоді, очищення його від ідеологічної зашореності і формалізму.

Молодіжна політика держави має спрямовуватися на розвиток громадської самодіяльності юнаків і дівчат, але без втручання у внутрішні справи їх організацій, якщо вони діють у межах закону. На особливу увагу заслуговує пластунський рух як традиційна національна форма скавтингу. Здобутки українського пластунства не стали набутком нашої громадськості після краху тоталітарної партократичної системи. Не використані інші форми молодіжної самодіяльності, які мали значний вплив на юнаків і дівчат у тих регіонах нашої батьківщини, що до певного часу перебували поза межами СРСР.

Побудувати цивілізовану державу можна лише в такому суспільстві, яке має високу загальну культуру і політичну культуру  громадян. В умовах України стоїть проблема збереження системи національних традицій українського народу і національних меншин, вмілого поєднання їх із загальнолюдськими, універсальними цінностями. Культура належить до найважливіших чинників становлення цивілізованих взаємин між людьми і народами, чому сприяє прилучення українського народу як громадян усіх національностей до кращих світових культурних досягнень.

Партія «Совість України» надає особливого значення молодіжній політиці, усвідомлюючи, що освічена молодь – запорука добробуту нашого суспільства. Ми вважаємо принципово важливим створення молодіжних організацій на базі нашої партії, сприяння їх роботі серед підлітків та юнацтва.

Ми впевнені, що молодь повинна мати відповідні умови для гідного життєвого старту, самоствердження, оволодіння вибраною професією та освітою, розв’язання матеріальних і житлових проблем.Цьому повинна слугувати система цільових державних кредитів, які могли б використовуватися для отримання житла, освіти, стартових умов для початку трудової і підприємницької діяльності тощо.

Молодь має отримати можливість реалізувати своє право на працю, що створить передумови для самоствердження молодої людини. Особливої підтримки на загальнонаціональному рівні потребує обдарована молодь, що має потяг до знань і самовираження.

 

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010