Членство в партії, права та обов'язки членів партії

5.1. У Партії встановлюється фіксоване індивідуальне членство.

5.2. Членами Партії можуть бути громадяни України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, не є одночасно членами іншої партії, визнають мету й завдання Партії, підтримують Програму Партії та дотримуються положень цього Статуту.

5.3. Членами Партії не можуть бути:

1)    судді;

2)    працівники прокуратури;

3)    працівники органів внутрішніх справ;

4)    співробітники Служби безпеки України;

5)    військовослужбовці.

        На час перебування на зазначених посадах або службі такі особи зупиняють членство в Партії.

5.4. Прийом у члени Партії здійснюється за рішенням первинної партійної організації більшістю голосів на основі особистої письмової заяви громадянина.

5.5. Члену Партії видається документ, що засвідчує членство в Партії, зразок якого затверджується Політичною Радою Партії.

5.6. Член Партії має право:

-         висувати кандидатів, обирати та бути обраним до будь-якого керівного органу Партії, а також брати участь в управлінні справами Партії в інших формах, передбачених цим Статутом;

-         пропонувати кандидатури для висунення від імені Партії до будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

-         брати участь в підготовці рішень з питань політики Партії в порядку і межах, передбачених цим Статутом;

-         звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до будь-якого партійного органу чи посадової особи Партії;

-         звертатися до будь-якого органу Партії для захисту прав і законних інтересів у зв'язку із статутною діяльністю Партії;

-         у разі незгоди з рішенням керівного органу Партії, оскаржити його рішення у вищестоящому органі Партії.

5.7. Члену Партії забороняється:

-         брати участь у діяльності громадських організацій, програмні цілі та завдання яких суперечать Конституції і чинному законодавству України;

-         виступати представником Партії або її органів без відповідних повноважень;

5.8. Член Партії зобов'язаний:

-         дотримуватись положень Конституції і чинного законодавства України та Статуту Партії;

-         сприяти реалізації Програми Партії;

-         своєчасно сплачувати членські внески в порядку і розмірах, що встановлюється Політичною Радою Партії;

-         перебувати на обліку тільки в одній первинній партійній організації;

-         виконувати рішення керівних партійних органів, які прийняті відповідно до вимог і в порядку, встановленому цим Статутом.

5.9. Членство в Партії припиняється у випадках:

-         добровільного виходу з Партії;

-         виключення з Партії;

-         у випадках, передбачених пунктом 5.3 частиною п’ятою пункту 5.11 цього Статуту.

5.10. Добровільне припинення членства в Партії проводиться шляхом подачі письмової заяви у відповідну первинну партійну організацію. Громадянин, котрий вийшов з Партії, може бути знову прийнятий у члени Партії на загальних підставах, але не раніше, ніж через шість місяців з дня виходу.

5.11. Член Партії може бути виключений з її складу за рішенням первинної партійної організації, на обліку в якому він перебуває, у випадках:

-         порушення положень цього Статуту;

-         за діяльність, що суперечить меті, завданням чи Програмі Партії;

-         за систематичну (понад 6 місяців) несплату членських внесків;

-         за набуття членства іншої політичної партії.

Таке рішення може бути оскаржене до вищестоящого партійного органу в місячний термін.

Розгляд питання про виключення з Партії проводиться з ініціативи:

-         не менш ніж однієї третини членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній первинній партійній організації;

-         керівного органу територіальної партійної організації Партії стосовно члена Партії, який входить до складу цієї організації;

-         Політичної Ради Партії - стосовно особи, котра входить до керівного органу Партії, а також члена Партії, котрий є Президентом України, народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України.

У випадку, якщо первинна організація в місячний термін від дня надходження відповідного звернення Політичної Ради Партії або керівного органу територіальної партійної організації не ухвалила рішення про виключення певної особи з Партії, питання може бути винесене на розгляд Президії Політичної Ради Партії, яка має право ухвалити рішення про виключення особи з Партії за наявності підстав, передбачених цим Статутом.

Членство у Партії припиняється також у разі визнання громадянина обмежено дієздатним, недієздатним, безвісно відсутнім, засудження громадянина судом до позбавлення волі, припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України, а також у разі смерті громадянина.

При припиненні членства в Партії сума сплачених членських внесків члену, що вибув (його спадкоємцям), не повертається.

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010