Екологічна політика


У сучасних умовах інтереси збереження цивілізації і культури потребують свідомого обмеження втручання людини в природу. Загострення екологічної ситуації в Україні зробило нагальною потребою розв’язання проблеми реалізації програми сталого економічного розвитку з урахуванням екологічної безпеки, що в майбутньому:

  • дозволить узгодити необхідність розвитку економіки з проблемою природокористування і збереження довкілля;
  • поставить у центр уваги людину, яка має невід`ємне право на здорове і плідне життя в гармонії з природою;
  • визнає охорону довкілля пріоритетним завданням суспільства.

Для досягнення цих завдань ми вважаємо за необхідне створити ефективні адміністративно-правові та економічні механізми раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища, адекватного фінансування природоохоронної діяльності на державному і регіональних рівнях.

Держава повинна забезпечити достатнє фінансування на здійснення розробки і повне дотримання медичних, продовольчих та екологічних стандартів, уведення податкових пільг для виробництва екологічно чистих продуктів харчування, обов’язкове використання на підприємствах очищувальних споруд, здійснення загальнодержавних і регіональних екологічних і медико-екологічних програм.

Первинним чинником, що забезпечить виконання цих завдань, є формування екологічного мислення через запровадження цього компонента до всіх рівнів системи освіти.

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010