Культура та духовність


Культура та духовність повинні стати базовими, визначальними чинниками утвердження громадянського суспільства. Серед своїх головних завдань партія вбачає:

-       духовну і культурну розбудову, утвердження в Україні принципу полікультурності як основи дієвої демократії і сучасної держави в умовах культурної глобалізації;

-       зосередження зусиль на забезпеченні високого рівня загального культурного розвитку країни при збереженні власної самобутності, національно-культурної самоідентифікації;

-       підтримка українських діячів культури та творчих колективів;

-       зміна моделі фінансування науки, культури та освіти.

 Наша партія переконана, що розвиток нашого суспільства неможливий без духовного відродження народу, повного і всебічного розвитку української культури як органічного синтезу духовного братерства всіх народів України. Необхідно створити умови для формування духовно багатої людської особистості, вільної, незалежної, діяльної і творчої. 

Ми вважаємо пріоритетним розвиток і гуманізацію системи освіти, створення рівних умов для всіх форм навчальних закладів, для вільної наукової і творчої діяльності. Партією буде всебічно підтримуватися як державна, так і недержавна системи освіти.

Ми – за збереження і розширення всіх форм виховання й освіти особи, поліпшення матеріального забезпечення навчальних та виховних закладів.

Важливим завданням стосовно цього постає матеріально-технічне забезпечення закладів освіти, підвищення рівня оплати праці й соціального забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Партія «Совість України» вбачає гостру необхідність у знятті невиправданого бюрократичного тиску з боку органів влади на освітні, культурні, наукові, інформаційні, спортивні заклади. У їхній роботі головним має стати створення передумов для творчої конкуренції, комплексного розвитку гуманітарної сфери. Відродження духовності українського суспільства передбачає бережливе і зацікавлене ставлення з боку суспільства і держави до розвитку науки і мистецтва, охорони пам’ятників історії і культури, зміцнення мережі культурно-просвітницьких закладів.

Наша партія розуміє, що культурний розвиток суспільства неможливий без випереджального розвитку науки. Ми відстоюємо пріоритетність державного фінансування на конкурсній основі найважливіших фундаментальних напрямів наукових досліджень.

 

 

 

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010