Охорона здоров'я і соціальна допомога


Партія виступає за створення ефективної, всеохоплюючої системи соціального захисту і підтримки населення за участю державних, а також інших структур громадянського суспільства (недержавних, пенсійних і страхових компаній, благодійних фондів та ін.). Ця система має передбачати: соціальне обов`язкове страхування працівників, пенсійне страхування громадян за віком, пенсійне страхування громадян у зв’язку з інвалідністю або втратою годувальника, матеріальну допомогу малозабезпеченим і соціально вразливим верствам населення тощо.

Особливе значення і постійну увагу наша партія спрямовує на питання широкомасштабного соціального захисту людей похилого віку – пенсіонерів, ветеранів війни і праці. Головна мета – гарантувати належний рівень забезпечення соціальних потреб в умовах перехідного періоду економічних перетворень.

Партія надає особливого значення розвитку громадської ініціативи категоріям соціально незахищених громадян. Вона буде захищати, відстоювати їх інтереси, навчати бути спроможними захистити свої права.

  Право громадян України отримувати медичну допомогу, освіту, доступ до художніх і культурних цінностей виходить з необхідності надання відповідних послуг як за рахунок держави, так і з особистих грошових накопичень. Ми будемо прагнути до розширення мережі відповідних закладів і поліпшення їх матеріального забезпечення за рахунок економічного потенціалу держави, а також шляхом стимулювання створення недержавних закладів гуманітарної сфери, що звільнені від оподаткування і отримуватимуть інші пільги на час становлення.

 

 

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010