Правовий статус партії

3.1. Партія є юридичною особою, учасником цивільно-правових відносин, може набувати майнові і немайнові права, виступати позивачем і відповідачем у судах.

3.2. Партія є неприбутковою організацією.

3.3. Партія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням та бланки.

3.4. Партія має партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка політичної партії підлягає державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

3.5. Партія відповідає за своїми зобов’язаннями належним їй майном, на яке згідно з чинним законодавством України може бути накладено стягнення.

3.6. Держава не відповідає за зобов’язаннями Партії, а Партія не відповідає за зобов’язаннями держави.

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010