Організаційна структура партії

6.1.1. Головними принципами внутрішньопартійної діяльності Партії є:

-         виборність керівних органів Партії;

-         періодична звітність керівних органів Партії перед партійними органами нижчого та вищого рівнів;

-         колегіальність у роботі керівних органів Партії;

-         персональна відповідальність кожного члена Партії за виконання своїх обов’язків та доручень керівних органів Партії;

-         обов’язковість рішень вищих органів для органів та організацій нижчого рівня;

-         верховенство З’їзду Партії як вираження волі всієї Партії.

6.1.2. Структуру органів Партії складають:

1.     первинні організації партії;

2.     місцеві організації партії;

3.     територіальні організації партії;

4.     керівні органи партії.

Організації Партії утворюються і діють у відповідності до адміністративно-територіального устрою України.

Діяльність місцевих та територіальних організацій поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

6.1.3. До складу керівних органів Партії входять:

-           З’їзд Партії;

-           Політична Рада Партії;

-           Президія Політичної Ради Партії (далі – «Президія»);

-           Голова Партії;

-           Секретаріат Партії;

-           Ревізійна Комісія Партії.

6.1.4. Територіальними організаціями Партії є:

-         організація Партії в Автономній Республіці Крим;

-         обласні організації Партії;

-         Київська міська організація Партії;

-         Севастопольська міська організація Партії.

6.1.5. Місцевими організаціями Партії є:

-         Районні організації Партії;

-         міські (міст обласного підпорядкування) організації Партії;

-         районні у містах організації Партії.

6.1.6. В межах статутних повноважень партійні організації нижчого рівня підпорядковані партійним організаціям вищого рівня.

6.1.7. Рішення про створення місцевої та територіальної партійної організації ухвалюється Політичною Радою Партії.

6.1.8. Територіальні партійні організації мають статус юридичних осіб та підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

6.1.9. Місцеві та первинні організації Партії можуть набувати статусу юридичної особи за рішенням  Президії Політичної Ради Партії.

6.1.10. Організації партії, що у встановленому чинним законодавством України порядку набули статусу юридичної особи, мають печатку, штампи, бланки, інші реквізити, а також користуються всіма правами і несуть всі обов’язки юридичної особи з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

6.1.11. У частині, що не суперечить програмним документам Партії та Статуту Партії, місцеві та територіальні партійні організації самостійно вирішують усі поточні питання своєї діяльності.

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010