Пріоритети національної безпеки


Безпека нації – безпека кожного громадянина!

Ми розглядаємо систему національної безпеки як систему забезпечення життєздатності народу, як державний засіб захисту від зовнішніх і внутрішніх виявів загрози своєму існуванню через сукупність відповідних правових норм, державних органів влади, структур та заходів, що забезпечують комплексний захист кожного громадянина окремо і держави в цілому. Ця система має гарантувати територіальну цілісність держави і непорушність її кордонів, необхідні умови життя та розвитку, дотримання громадянських прав, забезпечення політичної стабільності, прогресу в соціально-економічному розвитку країни.

Держава повинна створити передумови для забезпечення ефективної взаємодії внутрішньо - і зовнішньополітичних, економічних, інформаційних, соціальних, екологічних та інших складових системи національної безпеки для недопущення порушень прав людини, збройних конфліктів, захисту національно-державних інтересів.

Партія вважає головним засобом забезпечення незалежності і попередження зовнішніх загроз проведення активної миролюбної зовнішньої політики, конструктивної діяльності в авторитетних міжнародних організаціях.

Стратегічною метою державної політики у сфері міжнародних відносин є інтеграція України до європейського співтовариства. Наша партія ставить за мету запровадження продуктивних і взаємовигідних умов співпраці на міждержавному рівні, сприяння тим інтеграційним процесам, які відповідають інтересам України, просування в напрямку більш повної взаємної відкритості України і на міжнародній арені.

Партія вважає, що в основу військової доктрини України має бути покладено концепцію оборонної достатності. Ми за використання армії тільки для захисту країни від зовнішніх загроз. При цьому, військова доктрина повинна передбачати поступове наближення оборонних структур України до структур загальноєвропейської безпеки.

Партія наполягає на якісному оновленні концептуального спрямування національної безпеки України. Індивідуальна захищеність людини від посягань на її конституційні права та свободи має стати найважливішим пріоритетом нової політики у сфері національної безпеки. Для цього зусилля партії будуть направлені на:

  • формування чіткої системи відповідальності за порушення конституційних прав громадян;
  • модернізацію системи трудових відносин із суворим контролем держави за дотриманням стандартів умов праці та забезпечення соціальних гарантій працівникам на підприємствах, в організаціях й установах усіх форм власності;
  • розвиток мережі та активну підтримку діяльності недержавних організацій із захисту прав громадян;
  • подолання загрози енергетичної кризи шляхом впровадження нових технологій для добутку енергоносіїв, утвердження прозорих і конкурентних відносин на енергетичному ринку;
  • створення надійної правової і законодавчої бази для боротьби з корупцією та економічною злочинністю;
  • якісну та структурну перебудову правоохоронних органів і спецслужб, зміцнення їх кадрового складу, утвердження незалежної судової влади;
  • створення загальнонаціональної системи випереджаючого аналізу, прогнозування та вжиття заходів із запобігання внутрішніх і зовнішніх екологічних загроз;
  • розвиток військової науки, пріоритетне фінансування військових науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських розробок, насамперед у галузі високоточних озброєнь;
  • поступовий перехід до професійної армії та контрактних форм проходження військової служби;
  • створення дієвої системи соціального захисту військовослужбовців.

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010