Джерела матеріальних і фінансових надходжень. Порядок здійснення витрат

9.1. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

9.2. Партія набуває право власності на кошти та інше майно у вигляді:

-         членських внесків, добровільних і благодійних внесків, пожертвувань громадян України, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;

9.3. Не допускається одержувати кошти та інше майно від:

-         органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;

-         державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також підприємств, установ і організацій, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

-         іноземних держав і їхніх громадян, підприємств, установ, організацій;

-         благодійних і релігійних об'єднань та організацій;

-         анонімних осіб або під псевдонімом;

-         політичних партій, що не входять до виборчого блоку політичних партій.

9.4. Право власності Партії реалізують статутні органи в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010