Економічна політика


Економічна політика партії "Совість України” передбачає розвиток в Україні приватно-підприємницької, конкурентноздатної ринкової економіки, що забезпечує динамічний розвиток, сильну соціальну політику держави та економічну рівновагу. Її підґрунтя – вільна реалізація громадянами свого невід’ємного права на приватну власність, включаючи приватну власність на землю, інтелектуальний продукт, право на підприємницьку ініціативу та принцип дотримання контрактів.

Головною економічною метою партія вважає функціонування такої економіки, що забезпечує постійне зростання добробуту громадян України їхню економічний, соціальний та культурно-духовний розвиток.

Партія "Совість України” наголошує, що економіка держави має функціонувати в умовах ринкової конкуренції та саморегулювання для максимального задоволення соціальних і споживчих потреб громадян. Кожне підприємство чи приватний підприємець мають  діяти за власною ініціативою і відповідно до власної  зацікавленості, не порушуючи чинного законодавства та прав споживачів своєї продукції (послуг), не завдаючи їм шкоди, не порушуючи прав інших підприємств – виробників аналогічної продукції (послуг).

Партія "Совість України” вважає, що головне завдання у сфері економічної політики полягає у вдосконаленні системи ринкової економіки. Основною рушійною силою розвитку економічних відносин є підприємницька ініціатива, коли кожен учасник економічних    відносин діє в межах закону, на основі власного бажання і на свій власний ризик з метою отримання прибутку. Зі свого боку держава має заохочувати приватну ініціативу, всіляко захищати приватну власність. Суть змін в економічній політиці повинна полягати в переході від обмежувальних заходів до стимулюючих, наслідком чого повинне стати пожвавлення виробництва і на цій основі підвищення життєвого рівня населення. 

Партія вважає, що держава має сприяти розвиткові приватного підприємництва за допомогою організаційних, інвестиційних, податкових, валютно-фінансових важелів, а також наданням йому послуг державними установами. В основі економічних відносин має бути договірне право, яке регулює взаємини між виробниками, продавцями (постачальниками), покупцями (споживачами). Порушення договірних прав спричиняє відповідальність згідно із законом чи умовами договору. Фінансові зобов’язання підприємств перед працівниками, іншими підприємствами і державним бюджетом є обов’язковими і забезпечуються всіма активами підприємств. Держава не повинна втручатися у господарсько-комерційну діяльність підприємств, укладання  господарських договорів, визначення ринків збуту продукції, економіко-правові відносини всередині підприємств. Фінансування діяльності суб’єктів економічних відносин має відбуватися з небюджетних джерел, окрім цільового фінансування державних стратегічних програм через механізм конкурсного  відбору виконавців державних замовлень. Необхідно стимулювати об’єднання приватного підприємництва, структурних галузевих перетворень, концентрації капіталів через акціонерні товариства, вільний продаж акцій, захист прав акціонерів, підпорядкування держави як акціонера рішенням корпорації. Для повернення в Україну капіталу, вивезеного за кордон, потрібно створити сприятливі для цього макроекономічні умови (стабільність національної грошової одиниці, низький рівень інфляції, стимуляційна і стабільна податкова політика). 

Партія "Совість України” виступає за те, щоб держава забезпечувала умови для функціонування виробничої, господарської та фінансово-ринкової інфраструктури, створювала для учасників економічних відносин нормативну базу. Важливого значення партія «Совість Україні» надає проведенню ефективної регіональної економічної та збалансованої податкової політики, заснованої на розширенні повноважень і відповідальності місцевих органів влади за хід економічних реформ, використанні ресурсного потенціалу регіонів та їх зацікавленості у комплексному розвиткові територій, вирішенні гострих соціальних питань на основі незалежного формування бюджетів різних рівнів на основі. довгострокових нормативів бюджетного забезпечення.

 

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010